Dette er kravene for å søke om forbrukslån

For å kunne få innvilget et forbrukslån er det en rekke krav du må oppfylle. Disse varierer selvsagt fra bank til bank, og etter hvor mye du ønsker å låne, men vi ser her på de vanligste betingelsene for å få innvilget et forbrukslån.

Alder

Ingen banker har lov til å låne ut penger til mindreårige, så et absolutt krav for å få innvilget et forbrukslån, er at du er over 18 år. De fleste banker har imidlertid en strengere praksis på dette, og det er bare noen veldig få långivere som tilbyr lån til de under tyve. Aldersgrensen har langsomt krøpet oppover de seneste årene, og i dag er det flere banker som krever at du er minimum 25 år før de vil behandle en lånesøknad fra deg.

Inntekt

For å få innvilget et forbrukslån må banken selvsagt sikre at du har økonomisk evne til å betjene gjelden. De aller fleste banker vil derfor stille krav om at du har fast inntekt, i form av lønn, trygd, stipend, osv. Noen banker har et minimumskrav til inntekten, gjerne rundt 200.000kr. I året, mens andre banker ikke oppgir noen spesifikk nedre grense på inntekten. Alle banker vil imidlertid sette inntekten din opp mot beløpet du ønsker å låne. Hvis du søker om et lån på en halv million kroner, vil kravet til inntekt av naturlige årsaker være betydelig høyere, enn om du søker om et lån på 25.000kr.

Statsborgerskap

Det er et absolutt krav at du må bo i Norge for å få innvilget et forbrukslån gjennom en norsk bank. I praksis vil dette si at du må være folkeregistrert i Norge. Mange banker stiller krav om at du må ha vært folkeregistrert i Norge i minimum de siste 3 årene for å få innvilget lån. Andre banker har en mye strengere praksis og krever i tillegg at du er norsk statsborger for å få lån.

Betalingsanmerkninger

Sist men ikke minst er det et ufravikelig krav at du ikke har noen betalingsanmerkninger for å få innvilget et forbrukslån. Som en del av behandlingen av din lånesøknad, vil banken foreta en kredittvurdering av deg. Hvis det her dukker opp betalingsanmerkninger, vil banken umiddelbart avslutte saksbehandlingen og lånesøknaden vil bli avslått. Mange banker krever også at du ikke har noen registrerte inkassosaker, men i praksis er det pr. i dag ingen måte for banken å faktisk kontrollere dette.

Mer info:

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/pressemeldinger/2017/retningslinjer-for-forbrukslan/