Om Campaignfinancesite.org

Vår nettside er for deg som vil ha informasjon om alle former for forbrukerfinansiering. Vårt selskap har en rekke tilsvarende sider med oversikt over andre finansprodukter. Dette inkluderer kredittkort, bil-, MC- og caravanlån, boliglån,

Forbrukslån og brukskreditter er fokuset her. Betegnelsen på disse lånene kan variere. For eksempel tilbyr noen banker eldrelån og seniorlån. Disse produktene er akkurat det samme som forbrukslån eller brukskreditter, med eneste forskjell at de er myntet på en spesifikk kundegruppe.

Vi skiller gjerne mellom flere typer forbrukslån, alt ettersom hva lånerammen er. Betegnelser som mikrolån eller smålån tilsier da at vi snakker om et forbrukslån med en lav sum.

Brukskreditter er en noe annerledes form for forbrukerfinansiering. Dette er lån som ikke har faste avdrag, og der renter beregnes bare på den andelen av kreditten som er i bruk. Slike kreditter har normalt heller ingen fastsatt dato for endelig tilbakebetaling, men er i stedet en løpende lånemulighet.

Våre artikler tar for seg forskjellene og belyser fordeler og ulemper. Noen artikler vil se nærmere på nye lån, eller nyopprettede banker og deres låneprodukt. Vi gir i tillegg tips om hvordan man bør gå frem for å begrense lånekostnadene, hvordan du øker sjansene får å få lån innvilget, hvordan du håndterer tyngende gjeld, og andre relevante spørsmål.