Forbrukslån med lavt etableringsgebyr

Skal du først ta opp et lån til forbruk, er det smart å lete etter alternativer med lavt etableringsgebyr.

Hva er et etableringsgebyr

Etableringsgebyret er, som navnet antyder, et gebyr du betaler for å etablere lånet. I teorien er gebyret ment å dekke bankens kostnader med å behandle lånesøknaden, hente inn kredittvurdering, utarbeide lånedokumentene, foreta legitimasjonskontroll og utbetale lånet. I praksis er bankene fullt klar over at etableringsgebyret ikke spiller den store rollen når folk velger forbrukslån, og det er derfor naturlig å anta at etableringsgebyret i mange tilfeller ikke egentlig reflekterer den faktiske kostnaden for banken for å etablere lånet, men i praksis bare er ennå en inntjeningskilde. Spesielt ved dagens mer eller mindre fullautomatiserte behandling av lånesøknader, der det bare unntaksvis er behov for menneskelig innblanding, må man forvente at bankens kostnad til etablering av et lån, er minimale.

Det er ofte ikke så enkelt å finne ut hvor mye som faktisk tilkommer i etableringsgebyr på et lån. Bankene har en tendens til å skjule informasjonen godt, og de fleste sammenligningstjenester for forbrukslån inkluderer heller ikke informasjon om etableringsgebyret. Det krever derfor en god del lesing av det med smått på bankens nettsider, og i enkelte tilfeller må du faktisk be om et lånetilbud, for å vite hvilke omkostninger det kommer i tillegg til den nominelle renten på lånet.

Når er det viktig å fokusere på lavt etableringsgebyr?

Enkelte forbrukslån opererer med et etableringsgebyr som er en prosentandel av lånesummen, men i de fleste tilfeller er etableringsgebyret mer eller mindre fast, uansett hvor stort lånet er. Det betyr med andre ord at jo lavere lånebeløp desto større andel av totalkostnaden vil etableringsgebyret utgjøre. Det er derfor primært viktig å fokusere på størrelsen på dette gebyret, på lån av en relativt lav størrelse. Er forbrukslånet på flere hundre tusen kroner, utgjør etableringen bare en liten del av totalkostnaden, og det er mye viktigere å finne et lån med lavest mulig månedlig termingebyr, og selvsagt lavest mulig rente.

Lånetilbydere med lavt etableringsgebyr

Hvilke låneprodukter og tilbydere som til enhver tid er på markedet, endrer seg hele tiden, og det er derfor viktig å sjekke markedet nøye, før man velger lån. Det er imidlertid banker som på generelt grunnlag utmerker seg med lave gebyrer. En av disse er Santander Consumer Bank , som tilbyr forbrukslån på mellom 10.000kr. Og 70.000kr. Helt gebyrfritt. Det betyr at du verken betaler noe etableringsgebyr eller noe månedlig termingebyr. Dette gjør selvsagt at den effektive renten på et slikt lån blir svært konkurransedyktig, sammenlignet med andre lån av tilsvarende størrelse.

En annen bank som har et lavt etableringsgebyr er Komplett Bank, som tilbyr å etablere et lån fra 490 kr. Her avhenger gebyret imidlertid av lånets størrelse, så ønsker du å låne et høyt beløp, vil etableringsgebyret også være betydelig høyere.